Hi,游客

欢迎来到365养生网学习

热点资讯

最近浏览

信息正文

您的位置:首页>中医>认识药材>芥菜

芥菜

发布时间:2014-05-20 17:26阅读次数:作者:管理员文章来源:《中华本草》
【出处】
出自《千金·食治》。

【拼音名】Jiè Cài

【英文名】tender Stem and leaf of India Mustard

【别名】芥、大芥、雪里蕻、皱叶芥、黄芥、霜不老、冲菜。

【来源】
药材基源:为十字花科植物芥菜、油芥菜的嫩茎和叶。
拉丁植物动物矿物名:1.Brassica juncea (L.)Czern.et Coss.[Sinapis juncea L.]2.Brassica juncea(L.)Czern.et Coss.var.gra cilis Tsen et Lee
采收和储藏:秋季采收,鲜用或晒干。

【原形态】
芥菜 一年生草本,高50-150cm。无毛,有时具刺毛,常带粉霜。茎有分枝。基生叶叶柄有小裂片;叶片宽卵形至倒卵形,长15-35cm,宽5-17cm,先端圆钝,不分裂或大头羽裂,边缘有缺刻或齿牙;下部叶较小,边缘有缺刻,有时具圆钝锯齿,不抱茎;上部叶窄被针形至条形,具不明显疏齿或全缘。总状花序花后延长;花淡黄色;花瓣4,鲜黄色,宽椭圆形或宽楔形,长达1.l-1.4cm,先端平截,全缘,基部具爪;雄蕊6,4长2短,长雄蕊长8mm,短雄蕊长6mm;雌蕊1,子房圆柱形,长约lmm,花柱细,柱头头状。长均果条形,长3-5.5cm,具细喙,长6-12mm;果梗长5-15mm。种子近球形,直径l-1.8mm,鲜黄色至黄棕色,少数为暗红棕色,表面具网纹。花期4-5月,果期5-6月。
2.油芥菜 本种特点在于基生叶长圆形或倒卵形,边缘有重锯齿和缺刻。

【生境分布】
1.原产中国,为全国各地栽培的常用蔬菜。
2.原产美洲,我国南北各地均有栽培。

【性状】性状鉴别 嫩茎圆柱形,黄绿色,有分枝,折断面髓部占大部分,类白色,海绵状。叶片常破碎,完整叶片宽披针形,长3-6cm,宽1-2cm;深绿色、黄绿色或枯黄色,全缘或具粗锯齿,基部下延呈狭翅状;叶柄短,不抱茎。气微,搓之有辛辣气味。贮于干燥容器内,密闭,置通风干燥处,防霉。

【化学成份】根茎含11种具挥性的异疏氰酸酯:异硫氰酸甲酯(methylisothiocyanate),异硫氰酸异丙酯(isoProPyl isoth-iocyanate),异硫氰酸烯丙酯(allyl isothiocyanate),异硫氰酸仲丁酯(sec-butyl isothiocyanate),异硫氰酸正丁酯(n-butyl isothiocyanate),异硫氰酸戊-4-烯酯(4-pentenyl isothiocyanate),异硫氰酸苯酯(phenyl isothiocyanate),异硫氰酸-3-甲硫基丙酯(3-methylthiopropylisothiocyanate),异硫氰酸苄酯(benzyl isothio-cyanate),异硫氰酸-β-苯乙酯(β-phenylethyl isothiocyanate),异硫氰酸丁-3-烯酯(3-butenylisothiocyanate)。叶含芸薹抗毒素(brassilexin),环芸薹宁(cyclobrassinin),环芸薹宁亚砜(cyclo-brassinin sulfoxide),马兜铃酸(aristolochic acid)。花粉含芥子油甙类,主要为丙-2-烯基芥子油甙(prop-2-enyl glucosinolate),还有2-羟基丁-3-烯基芥子油甙(2-hydroxybut-3-enyl glu-cosinolate),2-羟基-戊-4-烯基芥子油甙(2-hydroxypent-4-enylglucosinolate),丁-3-烯基芥子油甙(but-3-enylucosinolate),2-苯乙基芥子油甙(2-phenylethyl glucosinolate)。

【性味】辛;温

【归经】肺;肝;肾;胃经

【功能主治】利肺豁痰;消肿散结。主寒饮咳嗽;痰滞气逆;胸膈满闷;砂淋;石淋;牙龈肿烂;乳痈;痔肿;冻疮;漆疮

【用法用量】内服:煎汤,12-15g;或用鲜品捣汁。外用:适量,煎水熏洗或烧存性研末撒。

【注意】
1.凡疮疡、目疾、痔疮、便血及平素热盛之患者忌食。
2.《本草衍义》:多食动风。
3.《本草纲目》:久食则积温成热,辛散太甚,耗人真元,肝木受病,昏人眼目,发人痔疮。

【各家论述】
1.《名医别录》:主除肾邪气,利九窍,明耳目,安中,久服温中。
2.《食疗本草》:主咳逆,下气,明目,去头面风。
3.《本草纲目》:通肺豁痰,利膈开胃。
4.《本草纲目》:芥,性辛热而散,故能通肺开胃,利气豁痰。《别录》谓其能明耳目者,盖知暂时之快,而不知积久之害也。《素问》云,辛走气,气病无多食辛,多则肉胝而唇褰,此类是矣。
5.《本草经疏》:芥,所禀与白芥同。辛温能利气消痰,开胃辟寒,故主安中及久食温中也。其主除肾邪气者,辛能润肾,温能暖水脏故也。其主利九窍,明耳目者,盖言辛散走窜,豁痰引涎,暂用一时,使邪去而正自复,非谓其真能利窍明耳目也,用者详之。
6.《本草求真》:芥性辛热,凡因阴湿内壅而见痰气闭塞者,服此痰无不除,气无不通,故能使耳益聪而目益明也。若便脏素不寒,止因一时偶受寒湿,而气不得宣通,初服得此稍快,久则积温成热,其目愈觉不明,而诸痔疮疡,靡不因是而至矣。

【摘录】《中华本草》
0 -0

相关新闻

CopyRight ?2009-2014 All Rights Servered.版权所有:365养生网 技术支持:风筝 浙ICP备14020638号

公司以传播健康的生活理念,让更多的人远离疾病和痛苦;推广健康的生活方式,让更多的人拥有快乐和财富。

365养生网是一家专业的宁波营养师培训、宁波健康管理师培训机构官网.本站部分内容来源于网络与网友投稿,版权归原作者所有 未经授权请勿转载

您是本站第 位访问者